close
 Home   |   Contact   |   Hebrew 
Dov Seltzer

Songs Selection


  Hamarganit   / Lyrics: Haim Hefer  / Performed by: Nili Miran 
  Lo Gomer Ta'khodesh  / Lyrics: Haim Hefer  / Performed by: Arik Lavi 
  Ahava Birmazim (Lyrics: Haim Hefer)   / Lyrics: Haim Hefer  / Performed by: Gesher Hayarkon Trio 
  Salam Aleikum  / Lyrics: Haim Hefer  / Performed by: Hedva Amrani  
  Itkha  / Lyrics: Haim Keinan  / Performed by: Liora